Woonbegeleiding

Omschrijving

Bij woonbegeleiding ontvangt u praktische hulp bij u thuis. U krijgt hulp op gebied van wonen, geldzaken, sociale contacten, persoonlijke problemen, zinvolle daginvulling, werk en gezondheid. Dit kan zijn in uw eigen woning of in een woning van Terwille.

Registraties en keurmerken

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Soort verslaving

  • alcoholverslaving
  • drugsverslaving
  • eetverslaving
  • gameverslaving
  • gokverslaving
  • internetverslaving
  • koopverslaving
  • medicijnverslaving
  • tabaksverslaving

Behandelmethode(s)

De woonbegeleiding van Terwille is ingericht volgens het 8-fasen model. Vanuit deze methode krijgen mensen op meerdere leefgebieden ondersteuning om doelgericht te werken aan een zelfstandige en gezonde toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de kwaliteiten, het netwerk en de vraag van de cliënt centraal staan. Een veilige woonomgeving is hierbij van belang. Terwille huurt woningen voor cliënten van verschillende woningbouwverenigingen. Dit kan gaan om beschermd wonen of begeleid zelfstandig wonen. Cliënten mogen hier wonen, onder voorwaarde dat er geen middelen worden gebruikt en dat de aangeboden hulpverlening wordt geaccepteerd. 

Specialisme(s)

Verslavingszorg, Uitstapprogramma Prostitutie

Doel

Doelen tijdens de begeleiding zijn: - een stabiele woonomgeving - een gezonde financiële situatie - het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk - het behoud van een verslavingsvrij leven - dagelijkse zingeving d.m.v. werk of opleiding - een fysiek gezond leven - een goed functioneren in praktische zaken, zoals huishoiuding, administratie, planning, reizen, etc. Het uiteindelijke doel is een leven vrij van verslaving. Het gaat niet alleen om stoppen met gebruiken, maar ook om een verandering van levensstijl. Aan het eind van het begeleidingstraject staat de cliënt zodanig stevig in de maatschappij dat hij zonder inmening van hulpverlening verder kan. 

Vaste behandelaar?

Ja.

Doelgroep-toelichting

- voor mensen met een verslaving
- voor mensen die een verslaving hebben gehad
- voor vrouwen die uit de prostitutie zijn gestapt

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wmo

Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier op onze website: www.terwille.nl. We nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050-3117200.

Toelichting locatie

De woonbegeleiding vindt plaats bij u thuis. Als er geen sprake is van een 'veilige' woonomgeving, dan kunt u in overleg mogelijk terecht in een gehuurde woning door Terwille. Dit kan zijn in groepsverband (gezamenlijk begeleid wonen) of individueel (begeleid zelfstandig wonen).

Op welke dagen en tijden?

Flexibele dagen en tijden. Ook buiten kantooruren.

Kosten

Uw begeleiding wordt vergoed vanuit de WMO

Eigen bijdrage

Houdt u wel rekening met een eigen bijdrage. Onze medewerkers geven u hier meer informatie over tijdens de intakeprocedure.

Organisatie

OrganisatieTerwille - Groningen

Contactpersoon

Telefonische hulpdienst

tel 050 3130700 ma-vrij 9-12 uur en 19-22 uur
info@terwille.nl

U kunt ook chatten met een medewerker van Terwille via www.terwille.nl

Secretariaat

tel 050 3116226 kantoortijden

Laatste controle op