Thuiszorg

Organisatie: Zorggroep Sint Maarten

Omschrijving

Ondersteuning bij het laten uitvoeren van de ADL-verrichtingen.
ondersteuning bij aan aanbrengen van structuur in het huishouden.
Ondersteuning bij de zelfregie.
Ondersteuning bij het oefenen met vaardigheden of handelingen.
Ondersteunen bij de dagstructuur en het stabiel functioneren.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar

Registraties en keurmerken

BIG

Op welke dagen en tijden?

zeven dagen per week, 24 uur per dag. Dit is afhankelijk van de zorgvraag.

Is er een vaste verzorger?

Ja, er is een vast team: De persoonlijke verzorging wordt gegeven door vaste medewerkers die in een klein team werken.

Verder zijn er een aantal speciale teams die gespecialiseerd zijn in de omgang met ouderen met cognitieve problematiek.

Verpleegkundige handelingen

Ondersteuning op verpleegtechnisch gebied.

Aanmelding en vervolgprocedure

Op indicatie via WMO, PGB of zorgverzekeringswet.
het traject wordt begeleid door de wijkverpleegkundige/meitinker.

Uitvoering van de dienst

betaald werk

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren

Opzegtermijn voor het stoppen van de zorg

Er is geen opzegtermijn voor het stoppen van de zorg.
Als u wilt stoppen met de zorg dan kunt u dit aangeven bij uw verzorgende of bij Woonzorgcentrum Mariënbosch.

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Graag 24 uur voor voor het tijdstip van de afspraak de afspraak afzeggen.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

Dit gaat in overleg.

Klachtenprocedure en hoe te melden

De klachtenfolder krijgt u uitgereikt bij aanvang zorg en kunt u vinden op de website.

Kosten

Informatie hierover kunt u aanvragen bij onze cliëntadviseur.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: €38,00 - €45,00

Kosten intakegesprek

tot € 25,-

Reiskosten

reiskosten worden niet bij de cliënt in rekening gebracht.

Eigen bijdrage

dit is afhankelijk van wie u de indicatie heeft ontvangen.

Organisatie

Zorggroep Sint Maarten

Fok 55
8441BN Heerenveen

 0513 624925
fax 0513 622710
 marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl
(2) info@zorggroepsintmaarten.nl