Dagverzorging/dagsoos

Organisatie: Zorggroep Sint Maarten

Omschrijving doel

Dagverzorging wordt geboden in Mariënbosch aan zelfstandig wonende ouderen en heeft als doel om ouderen langer en prettiger in hun eigen leefomgeving te laten wonen. Dit door middel van begeleiding, ondersteuning en het aanbieden van verschillende activiteiten.


Tevens kan men gebruik maken van de dagverzorging om de mantelzorger te ontlasten.Soort dagbehandeling

  • Dagbehandeling somatiek
  • Dagbehandeling psychogeriatrie

Behandelmethode(s)

Aanbieden van groeps- en individuele activiteiten.

Specialisme(s)

Tijdens de dagverzorging is er een verzorgende aanwezig en zij wordt bijgestaan door vrijwilligers

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Casemanager dementie

Doelgroepen

Senioren

Aanvragen en vervolgprocedure

Voor informatie of aanmelding voor dagverzorging  kunt u telefonisch contact opnemen met Mariënbosch en vragen naar de coördinator dagverzorging.

Mogelijkheden vervoer

Vervoer is geregeld: Een indicatie dagverzorging is meestal inclusief vervoer maar dit dient door de bezoeker bij de aanmelder van de dagverzorging aangegeven te worden.

Locatie

Fok 55
8441BN Heerenveen
: 0513 - 624925

Op welke dagen en tijden?

U kunt deelnemen aan de dagverzorging  van maandag t/m donderdag van 09.30 uur tot 15.30 uur

Kosten

De Dagverzorging wordt gefinancierd door de WMO.

Eigen bijdrage

Geen

Bijzonderheden

Dagverzorging: Deelname aan de dagverzorging vindt plaats op WMO indicatie via de gemeente.
 
 
Voor vragen over dagverzorging of dagsoos kunt u telefonisch contact opnemen met Mariënbosch en vragen naar de coördinator dagverzorging.

Organisatie

Zorggroep Sint Maarten

Fok 55
8441BN Heerenveen

 0513 624925
fax 0513 622710
 marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl
(2) info@zorggroepsintmaarten.nl

Contactpersoon

Angela Kok, Coördinator dagverzorging
Afdeling dagverzorging
Fok 55
8441BN Heerenveen

 0513 624925
 a.kok@zorggroepsintmaarten.nl