Thuiszorg

Organisatie: Zorggroep Sint Maarten

Omschrijving van de verpleging

Het bieden van verpleegkundige zorg in de thuisomgeving gericht op het bevorderen, behouden of handhaven van de zelfredzaamheid en participatie zodat de inwoner zolang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)

Registraties en keurmerken

BIG

Op welke dagen en tijden?

zeven dagen per week 24 uur per dag kunt u verpleging thuis ontvangen.

Vaste verpleegkundige

Ja, er is een vast team: De zorg wordt geboden door een klein vast team.

Verpleegkundige handelingen

Thuiszorg Mariënbosch heeft een verzorgend team waarbij verpleegkundigen een begeleidende en adviserende rol hebben. De verpleegkundigen onderhouden de contacten met de huisartsen en andere specialisten en behandelaars. Tevens indiceren zij de zorg en verzorgen het intake gesprek met een nieuwe klant.  


Aanmelding en vervolgprocedure

Via de wijkverpleegkundige/meitinker of onze cliëntadviseur.

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

zodra de zorg niet meer noodzakelijk is.

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Bij voorkeur 24 uur van te voren en anders zo spoedig mogelijk.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

1 maand opzegtermijn.

Klachtenprocedure en hoe te melden

Bij aanvang van de zorg ontvangt u de klachtenfolder. Tevens staat de klachtenprocedure benoemd op de website.

Kosten

Informatie over de kosten kunt u opvragen bij de cliëntadviseur.

Inkoop met PGB mogelijk

Ja, prijsindicatie: € 45,00 - € 55,00 per uur

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden

Reiskosten

Deze worden niet bij de cliënt in rekening gebracht

Eigen bijdrage

Deze is afhankelijk van de afgegeven indicatie.

Organisatie

Zorggroep Sint Maarten

Fok 55
8441BN Heerenveen

 0513 624925
fax 0513 622710
 marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl
(2) info@zorggroepsintmaarten.nl