Stichting Caleidoscoop

Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid.
Ons jongerencentrum nodigt jongeren uit om zichzelf te ontwikkelen en in ons Vrijwilligers Servicepunt vindt u alles over vrijwilligerswerk. Daarnaast werken de opbouwwerker en de meitinker zij aan zij om bewoners te helpen hun leefomgeving te verbeteren.

Diensten

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Links

 www.caleidoscoopheerenveen.nl

Contact

Stichting Caleidoscoop

Bezoekadres
Weegbree 72
8446SC Heerenveen

 0513 629090
 info@caleidoscoopheerenveen.nl

Contactpersonen
d

M
W
v
d
H
C
L
H

Laatste controle op 5 december 2019

Stichting Caleidoscoop
Weegbree 72
8446SC Heerenveen