Verslavingszorg

Hulpaanbod van: VNN, specialist in verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is specialist in verslavingszorg in Groningen, Friesland en Drenthe. VNN biedt mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Met preventieactiviteiten zet VNN zich ook in om verslavingsproblemen te voorkomen.

Er werken ruim 1000 medewerkers bij VNN. Dit zijn professionals zoals maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verslavingsartsen, psychiaters, psychologen e.a. VNN werkt veel samen met de noordelijke GGZ-instellingen, huisartsen, Justitie/OM en onderwijsinstellingen.

Met de ruim 30 locaties verspreid over Noord-Nederland is VNN dicht in de buurt. Zie vnn.nl/adressen.

Contactinformatie

 088-23 43 800Leonard Springerlaan 279727KB Groningen vnn.nl

Plan route

Meer informatie

Soort verslaving
 • alcoholverslaving
 • drugsverslaving
 • gameverslaving
 • gokverslaving
 • internetverslaving
 • medicijnverslaving
 • tabaksverslaving
Behandelmethode(s)

Heeft iemand de stap gezet om hulp te vragen, dan zijn er veel mogelijkheden voor behandeling. In het intakegesprek wordt de situatie in kaart gebracht en samen met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Een opsomming van mogelijkheden is te vinden op www.vnn.nl/hulp.

Specialisme(s)

 • Voorlichting, advies en trainingen
 • Poliklinische en klinische behandeling
 • Begeleiding bij wonen
 • Bemoeizorg
 • Reclassering

Doel

De missie van Verslavingszorg Noord Nederland is: Perspectief bieden op een ander leven. Deze missie betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

Vaste behandelaar?

Ja

Doelgroep-toelichting

Wij zijn er voor jongeren, volwassenen, naasten en voor gezinnen die problemen hebben door alcohol, drugs, roken, gokken en gamen. Onze verslavingsdeskundigheid zetten we voor professionals in door trainingen en consultatie.

We behandelen ook mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie.

 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
Aanvragen en vervolgprocedure

Zie hiervoor www.vnn.nl/hulp.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 279727KB Groningen088-23 43 434Hoofdkantoor

Deze locatie is ons hoofdkantoor. Wij hebben tevens hoofdlocaties in Heerenveen, Leeuwarden, Winschoten, Assen, Hoogeveen en Emmen, en spreekuuradressen in op meerdere plaatsen in de regio. Zie www.vnn.nl/adressen.

Op welke dagen en tijden?

Tijdens kantooruren en daarbuiten.

Kosten

VNN is een specialistische instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. De kosten voor behandeling bij VNN zijn wettelijk vastgelegd. De tarieven van VNN zijn gebaseerd op wettelijk vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Eigen bijdrage

Nee, behalve wanneer van toepassing het vastgestelde eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Verslavingszorg
Vergelijk hulpaanbod