Photo by Sydney Sims on Unsplash

Slachtoffer van seksueel geweld?

20 december

Wanneer je te maken hebt (gehad) met seksueel geweld of misbruik, is het goed als je daar met iemand over kan praten uit je eigen omgeving. Maar daarnaast is het heel erg belangrijk om professionele hulp te krijgen.

Seksueel misbruik/geweld kan iedereen overkomen. Jongvolwassenen hebben volgens cijfers van het CSG (Centrum Seksueel Geweld) zelfs vier keer zoveel risico op een aanranding of verkrachting. Als zoiets je overkomen is, kun je je soms schamen of schuldig voelen waardoor hulp zoeken of er met iemand over praten heel moeilijk kan zijn. Doe dit toch! Niet alleen met iemand uit je eigen omgeving, maar ook met een professional. Het liefst zelfs binnen zeven dagen.

Je hebt dan later namelijk minder kans op psychische problemen, daarnaast kun je ook sneller herstellen van eventuele Soa’s of ze zelfs voorkomen. Dit geldt ook voor zwangerschap. Om de dader te vinden en/of te vervolgen is een onderzoek van belang. Binnen die zeven dagen, kunnen de sporen beter veilig gesteld worden.

Mocht jij te maken hebben gehad met seksueel misbruik of seksueel geweld, of ken je iemand die hulp nodig heeft. Dan kun je dag en nacht contact opnemen met het CSG. Hier werken veel verschillende instanties samen om jou zo goed mogelijk te helpen. Bel dan naar 0800-0188 of kijk van te voren even of hun site. Of kijk op de site van slachtofferhulp.

Hieronder kun je ook een kort filmpje kijken over waarom én hoe je profesionele hulp kan zoeken.