Colofon

Content

De inhoud van deze website wordt beheerd door de redactie van Whatthefean.nl, Elkander en Opvoedinformatie Nederland.
Er wordt continu gestreefd naar het up to date houden van de informatie. Voor vragen over de lokale inhoud kun je contact opnemen met de redactie van Whatthefean.nl (redactie@whatthefean.nl). Voor vragen over o.a. het landelijke nieuws en koppelingen van informatie zoals internetlinks kun je contact opnemen met cjg@elkander.nl.

Opvoedinformatie Nederland

Over

De landelijke teksten over zorg en opvoeding zijn afkomstig van de Opvoedinformatie Nederland, een initiatief vanuit de overheid voor het ontwikkelen van één inhoudelijke database met eenduidige en gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Meer informatie kunt u vinden op: www.opvoedinformatie.nl.

Inhoud

De informatie is primair ontwikkeld ten behoeve van (aanstaande) ouders en opvoeders. Alle ontwikkelde en door de kennis- en thema-instituten gevalideerde informatie is getoetst en voldoet aan de criteria met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Deze informatie mag daarom niet inhoudelijk worden gewijzigd.

Juistheid en actualiteit

U mag verwachten dat Opvoedinformatie Nederland de grootst mogelijke zorg besteedt aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Als u desondanks toch pagina's tegenkomt waarvan u vermoedt dat deze onjuiste informatie bevatten, verzoeken we u vriendelijk om dit te melden via contact@opvoedinformatie.nl of telefoonnummer 088 - 1180200.

Gebruiksdoel

Persoonlijk gebruik van de informatie op deze site is toegestaan. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie van Opvoedinformatie Nederland is niet toegestaan. Hiervoor dient u eerst contact op te nemen met contact@opvoedinformatie.nl.

Websiteleverancier

Elkander

De Mudden 18
9747 AW Groningen
T 050-2110950
W www.elkander.nl
M info@elkander.nl

Vergelijk hulpaanbod